Asfaltering

Asfaltering

For deg som er lei tidkrevende vedlikehold på grusveier og gårdsplasser kan asfaltering være en god løsning. Med asfalt får du en overflate som er solid og enkel å vedlikeholde – enten du skal dekke tunet, innkjørselen eller parkeringsplassen. Ved alminnelig bruk og riktig underlag kan asfalt ha en levetid på opp til 15 til 20 år.

Estimat på asfaltering

Et eventuelt estimat vil være avhengig av hvor stort område som skal asfalteres, samt geografiske avstander. Estimatet vil ta utgangspunkt i en standardtykkelse på 5 cm. Vi kan selvsagt levere tykkere dekke, dog med tilsvarende økning i pris. Pris på forarbeid avhenger også av de spesifikke, lokale forholdene.

Når du ønsker et prisforslag på asfaltering vil vi derfor alltid komme på befaring for å kunne vurdere forholdene, og gi deg en god pris. Under befaringen vil vi se på tiltak som må utføres for å forbedre bæreevne, ujevnheter og så videre. Tilkomst for maskiner og annet verktøy er også noe en må ta med i vurderingen.

Greit å vite om asfalt

Asfalt er en sammensetning av bindemiddel (bitumen) og tilslag (grus, pukk og stein) samt andre tilsetningsstoffer (fiber, amin og filler), noen etter behov. Det finnes flere ulike typer asfalt med forskjellige krav (for eksempel: trafikkmengde, slitasjeegenskaper, drenering og deformasjonsegenskaper). Forholdet mellom de forskjellige ingrediensene (type/mengde bindemiddel – kvalitet/kornfordeling tilslag), avgjør hvilken type asfalt det er.

Levetid

Ved alminnelig bruk, og akseptabel bæreevne i undergrunnen, bør asfalten ha en levetid på 15 til 20 år. Men vær oppmerksom på at enkelte væsker, som drivstoff og de fleste lettere avfettingsmiddel, løser opp bindemidlet som skal holde steinene sammen. Der biler med oljelekkasje parkeres vil det lett oppstå skader på asfaltdekket. Bruk sagflis eller annet absorpsjonsmiddel for raskt å fjerne oljesøl.

Vedlikehold

Asfalt kan feies og spyles. Forsiktighet bør utvises ved bruk av høytrykksspyler. Skulle vegetasjon vokse gjennom dekket bør denne fjernes og ugressmiddel påføres. Små hull kan lappes med lappemasse som selges i byggvareforretninger. Ved større reparasjoner bør entreprenør kontaktes. De vil bruke varm asfalt (>160 C), som kun er egnet for kvalifisert personell.