Maskinentreprenør

Maskinentreprenør

Asfalt, Hage & Anlegg AS kan utføre de fleste maskinentreprenøroppdrag.

Graving

Vi tilbyr gravetjenester, herunder planering av tomter og drenering av hager og grunn. Vi har utstyret som skal til for å utføre alle oppdrag på en profesjonell og effektiv måte.

Drenering

Har du en fuktig kjeller som tar inn vann gjennom grunnmur? Vi utfører graving av dreneringsgrøfter. Det hjelper ikke å isolere et kjellerrom fra innsiden, dersom muren tar inn vann fra utsiden – da vil problemet kun bli større og mer omfattende.

Eldre boliger har ofte dårlig drenering langs grunnmur, noe som kan føre til fuktskader i kjeller. Fuktskader i en kjeller vil ofte vises i form av saltutslag på vegg, kondens og sopp. For å rette opp skaden, må vi sørge for at vannmassene som renner mot grunnmuren, blir ledet vekk og ikke trekker gjennom.

Planering

Vi utfører planering av tomter og grunnarbeid. Vi har lang erfaring og bred kompetanse, og utfører arbeidet med nøyaktighet.

Vedlikehold

Asfalt kan feies og spyles. Forsiktighet bør utvises ved bruk av høytrykksspyler. Skulle vegetasjon vokse gjennom dekket bør denne fjernes og ugressmiddel påføres. Små hull kan lappes med lappemasse som selges i byggvareforretninger. Ved større reparasjoner bør entreprenør kontaktes. De vil bruke varm asfalt (160 C), som kun er egnet for kvalifisert personell.